SP NADMA

Dyrekcja
Nauczyciele
Pedagog
Logopeda
Świetlica
Biblioteka
Lokalizacja szkoły
Sekretariat
Idź do spisu treści

Menu główne:

 
 
 
 
 

Zapraszamy na: "BAL KARNAWAŁOWY" 12.02.2015 godz. 10.00 - 12.30

 
 

ZAMKOWY BAL ANDRZEJA 2014
W dniu 27.11.2014 r.  w naszej szkole odbył się " Zamkowy Bal Andrzeja".
Uczniowie, kadra pedagogiczna w bajkowych strojach bawili się przy tanecznej muzyce.
Odbyło się wiele gier, zabaw i konkurencji. Wszyscy mogli skorzystać z andrzejkowych wróżb.
Zabawa była przednia o czym świadczą kolorowe fotografie.

 
 
 
 

"Wieczornica patriotyczna" 2014 w Szkole Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.
Dziękujemy za liczne przybycie społeczności Nadmy.Uczniowie, Chór Parafii Św. Jana Pawła II z Radzymina,
Koło Seniora w Nadmie przedstawili piękny program artystyczny.
Na uroczystość przybyli - Minister d/s kombatantów - Bożena Żelazowska, Burmistrz Radzymina - Zbigniew Piotrowski,
Przewodniczący Rady Miejskiej Radzymina - Marek Brodziak, ks. Grzegorz Mioduchowski - Proboszcz Parafii Św. Jana Chrzciciela w Nadmie,
Druhowie strażacy z OSP Nadma i inni.
Dziękujemy za piękny wieczór patriotyczny.
Z pozdrowieniami w imieniu społeczności szkolnej Dyrektor Szkoły - Krzysztof Czuba

 
 
 
 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS I


W dniu 14 października 2014 r. o godz. 10.00 odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
   Na uroczytość przybyli - Przewodniczący Rady Miejskiej Radzymina - Marek Brodziak; Proboszcz Parafii Św. Jana Chrzciciela
- ks. Grzegorz Mioduchowski; całe rodziny Naszych uczniów; uczniowie oraz pracownicy szkoły - nauczyciele i pracownicy obsługi.
Akademia rozpoczęła się przemówieniem Dyrektora Szkoły - Krzysztofa Czuba, który powiedział kilka słów
o wadze Dnia Edukacji Narodowej, podziękował nauczycielom i pracownikom obsługi za pracę oraz złożył życzenia sukcesów
zawodowych i osobistych. Dyrektor zwrócił się do uczniów, aby doceniali wartość edukacji - nauki, która pozwoli spełnić ich marzenia
oraz przypomniał motto Naszej szkoły, słowa patrona Prymasa Tysiąclecia : " Bądzcie jak orły szybujące w przyszłość ojczyzny".
   W II części uroczystości odbyło się najważniejsze wydarzenie tego dnia - ślubowanie uczniów klas I.
Na początku uczniowie zaprezentowali ciekawy program asrtystyczny, później nastąpiło ślubowanie na sztandar szkoły.
 Po ślubowaniu dyrektor pasował piórem nowych uczniów, którzy otrzymali legitymacje szkolne, pamiątkowe dyplomy,
prezenty od uczniów klasy II oraz czekolady od ks. Grzegorza Mioduchowskiego.
  Naszych uczniów wspaniale przygotowały panie wychowawczynie klas I - p. Karolina Górecka - Ogórek oraz p. Marta Komsta.
Po uroczystości w auli, uczniowie świętowali w swojej klasie przy wspaniałym torcie oraz innych smakołykach przygotowanych
przez dumnych z dzieci rodziców.
Życzymy Naszym uczniom, a przede wszystkim pierwszakom samych sukcesów w edukacji.
                                                                                   Dyrektor Szkoły - Krzysztof Czuba

 
 
 
 

FESTYN "POŻEGNANIE LATA 2014" 20 września 2014 r.

W dniu 20 września odbyły się III Mistrzostwa Św. Floriana Szkół Podstawowych oraz Festyn "Pożegnanie lata".
Patronat nad imprezą objęli: Burmistrz Radzymina - Zbigniew Piotrowski, Przewodniczący Rady Miasta - Marek Brodziak, Prezes OSP Nadma - Krzysztof Namedyński oraz Dyrektor SP w Nadmie - Krzysztof Czuba.
W ramach III Mistrzostw Św. Floriana odbyły się zawody w biegach na dystansach krótkich, turniej tenisa stołowego oraz turniej warcabowy. Na zakończenie uczniowie otrzymali puchary, dyplomy i nagrody.
Po zakończeniu zawodów uczestnicy poczęstowani byli smakowitą grochówką oraz mogli skorzystać z atrakcji przygotowanych przez druhów strażaków m.in. cukrowej waty, dmuchanego placu zabaw i innych.
Wieczorem odbył się festyn "Pożegnanie lata".

 
 
 
 

Sprzątanie Świata - 19 września 2014 r.

Nasza szkoła corocznie bierze udział w akcji koordynowanej przez Gminę Radzymin - Sprzątanie Świata.
Nasi uczniowie pod opieką nauczycieli ruszyli na teren Nadmy aby pozbierać śmieci.
Następnie uczniowie otrzymają zasłużony poczęstunek przygotowany podczas zabawy przy ognisku. 
 
 
 

Msza Święta z okazji XII rocznicy nadania Naszej szkole imienia Prymasa Tysiąclecia w dniu 08.XI.2002 r.

W dniu 07 września 2014 r. o godz. 15.00 odbyła się Msza Święta przed szkołą przy Pomniku Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
celebrowana przez Proboszcza ks. Grzegorza Mioduchowskiego
Mszą chcieliśmy uczcić trzy wydarzenia:
XII rocznica nadania imienia Prymasa Tysiąclecia,
rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 w którym będziemy obchodzili w maju 2015 roku 100 - lecie powstania szkoły na terenach Nadmy,
podziękowanie za inwestycje przeprowadzone w ostatnim czasie w szkole m.in. podziękowania sponsorom, poświęcenie nowych sal, gabinetu,
sekretariatu oraz placu przed szkołą.
   Na uroczystość przybyli: Burmistrz Radzymina - Zbigniew Piotrowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Radzymina - Marek Brodziak,
Radne Rady Miejskiej Radzymina - Halina Bonecka, Elżbieta Darka, poczty sztandarowe - OSP Nadma, Służby Totus Tuus z Parafii z Nadmy, sponsorzy,
mieszkańcy Nadmy, rodzice, nauczyciele i uczniowie.
 Oprawę muzyczną zapewniła Schola z Parafii Św. Jana Chrzciciela z Nadmy pod kierunkiem p. Izabeli i Roberta Paciorek.
Podczas Mszy dziękowaliśmy za opiekę Naszego patrona przez XII lat. Ksiądz proboszcz przedstawił postać Kardynała Stefana Wyszyńskiego
jako wielkiego duchownego i patrioty, dla którego sprawy Polski były najważniejsze. "Soli deo" (tłum. "Samemu Bogu") to motto
które przyświecało działaniom Naszego patrona. W Naszej szkole realizujemy "Krucjatę Miłości" oraz motto "Bądźcie jak orły szybujące w przyszłość Ojczyzny".
 Po Mszy Dyrektor Krzysztof Czuba wręczył podziękowania sponsorom m.in. p. Krzysztofowi Szubierajskiemu, p. Małgorzacie Marciniak,
p. Agnieszce Brzeźińskiej z firmy BONA-AGRA z Nadmy, Firmie WITONA z Radzymina oraz podziękowania za wsparcie i pomoc w realizowaniu inwestycji:
Burmistrzowi Radzymina - Zbigniewowi Piotrowskiemu, Przewodniczącemy Rady Miejskiej - Markowi Brodziakowi,
Przewodniczącej Rady Rodziców - Jolancie Brodziak, Firmie ZBIG-TRANS p. Zbigniewowi Rutkowskiemu.
 Następnie zaproszeni goście podczas przemówień m.in. podkreślali zadowolenie z rozwoju placówki, zapewniali o wsparciu dla szkoły i życzyli dalszych sukcesów.
  Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Prymasa Tysiąclecia przed szkołą. Ksiądz Proboszcz Grzegorz Mioduchowski
na prośbę Dyrektora szkoły dokonał poświęcenia placu przed szkołą oraz gabinetu, sekretariatu i nowych sal.
 Naszym zdaniem uroczytość godnie i pięknie rozpoczęła rok szkolny 2014/2015, który jest rokiem 100-lecia powstania Naszej szkoły.


 
 
 

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2014/2015

W dniu 1 września 2014 roku rozpoczęlismy rok szkolny 2014/2015.
O godz. 10.00
Proboszcz ks. Grzegorz Mioduchowski odprawił Mszę Świętą inaugurującą nowy rok szkolno - katechetyczny.
O godz. 11.00 w auli Naszej szkoły odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015.
Na akademię przybyli Przewodniczący Rady Miejskiej Radzymina - Marek Brodziak,
Proboszcz - ks. Grzegorz Mioduchowski, Prezes OSP Nadma - Krzysztof Namedyński, Przewodnicząca Rady Rodziców - Jolanta Brodziak, rodzice oraz uczniowie.
Podczas przemówienia Dyrektor Krzysztof Czuba podkreślił, że ten rok szkolny jest historycznym wydarzeniem ponieważ: pierwszy raz rozpoczynają w Naszej szkole naukę dwa oddziały przedszkolne oraz dwie klasy pierwsze; od 1 września 2014 został zwiększony obwód szkoły o Nadmę - Pólko, Nadmę - ul. Ceglaną, Kozłówek i Kozią Górę; rozpoczęliśmy rok szkolny w którym w maju 2015 r. będziemy obchodzili 100 - lecie powstania szkoły na terenie Nadmy. Dyrektor przedstawił nowych nauczycieli i pracowników szkoły. Szczególnie gorąco powitano uczniów klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych. Następnie z życzeniami udanego roku szkolnego dla całej Społeczności Szkolnej Dyrektor pierwszym dzwonkiem otworzył nowy rok szkolny 2014/2015.


 
 
 
 
 
AKTY PRAWNE
Plan finansowy szkoły
Statut
WSO
Program wychowawczy
Program profilaktyki
Koncepcja pracy
ORGANY SZKOŁY
HSTORIA SZKOŁY
SZKOŁA
INNE
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego