SP NADMA

Dyrekcja
Nauczyciele
Pedagog
Logopeda
Świetlica
Biblioteka
Lokalizacja szkoły
Sekretariat
Idź do spisu treści

Menu główne:

 
 
 
 

FESTYN "POŻEGNANIE LATA 2014" 20 września 2014 r.

Zapraszamy na Festyn w dniu 20 września 2014 roku (sobota).
Od godz. 10.00 odbędą się III Otwarte Mistrzostwa Nadmy Św. Floriana dla dzeci szkół podstawowych w dyscyplinach: biegi, tenis stołowy oraz turniej warcabowy.
Uczniowie walczyć będą o Puchar Burmistrza Radzymina, Przewodniczącego Rady Miejskiej Radzymina oraz Prezesa OSP Nadma.
Serdecznie Zapraszamy uczniów i rodziców.
Podczas zawodów i po zawodach odbędzie się Festyn - "Pożegnanie lata 2014"


Sprzątanie Świata - 19 września 2014 r.

Nasza szkoła corocznie bierze udział w akcji koordynowanej przez Gminę Radzymin - Sprzątanie Świata.
Nasi uczniowie pod opieką nauczycieli ruszyli na teren Nadmy aby pozbierać śmieci.
Następnie uczniowie otrzymają zasłużony poczęstunek przygotowany podczas zabawy przy ognisku.

Msza Święta z okazji XII rocznicy nadania Naszej szkole imienia Prymasa Tysiąclecia w dniu 08.XI.2002 r.

W dniu 07 września 2014 r. o godz. 15.00 odbyła się Msza Święta przed szkołą przy Pomniku Kardynała Stefana Wyszyńskiego, celebrowana przez Proboszcza ks. Grzegorza Mioduchowskiego
Mszą chcieliśmy uczcić trzy wydarzenia:

  • XII rocznica nadania imienia Prymasa Tysiąclecia,

  • rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 w którym będziemy obchodzili w maju 2015 roku 100 - lecie powstania szkoły na terenach Nadmy,

  • podziękowanie za inwestycje przeprowadzone w ostatnim czasie w szkole m.in. podziękowania sponsorom, poświęcenie nowych sal, gabinetu, sekretariatu oraz placu przed szkołą.

   Na uroczystość przybyli: Burmistrz Radzymina - Zbigniew Piotrowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Radzymina - Marek Brodziak, Radne Rady Miejskiej Radzymina - Halina Bonecka, Elżbieta Darka, poczty sztandarowe - OSP Nadma, Służby Totus Tuus z Parafii z Nadmy, sponsorzy, mieszkańcy Nadmy, rodzice, nauczyciele i uczniowie.
 Oprawę muzyczną zapewniła Schola z Parafii Św. Jana Chrzciciela z Nadmy pod kierunkiem p. Izabeli i Roberta Paciorek.
Podczas Mszy dziękowaliśmy za opiekę Naszego patrona przez XII lat. Ksiądz proboszcz przedstawił postać Kardynała Stefana Wyszyńskiego jako wielkiego duchownego i patrioty, dla którego sprawy Polski były najważniejsze. "Soli deo" (tłum. "Samemu Bogu") to motto które przyświecało działaniom Naszego patrona. W Naszej szkole realizujemy "Krucjatę Miłości" oraz motto "Bądźcie jak orły szybujące w przyszłość Ojczyzny".
 Po Mszy Dyrektor Krzysztof Czuba wręczył podziękowania sponsorom m.in. p. Krzysztofowi Szubierajskiemu, p. Małgorzacie Marciniak, p. Agnieszce Brzeźińskiej z firmy BONA-AGRA z Nadmy, Firmie WITONA z Radzymina oraz podziękowania za wsparcie i pomoc w realizowaniu inwestycji: Burmistrzowi Radzymina - Zbigniewowi Piotrowskiemu, Przewodniczącemy Rady Miejskiej - Markowi Brodziakowi, Przewodniczącej Rady Rodziców - Jolancie Brodziak, Firmie ZBIG-TRANS p. Zbigniewowi Rutkowskiemu.
 Następnie zaproszeni goście podczas przemówień m.in. podkreślali zadowolenie z rozwoju placówki, zapewniali o wsparciu dla szkoły i życzyli dalszych sukcesów.
  Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Prymasa Tysiąclecia przed szkołą. Ksiądz Proboszcz Grzegorz Mioduchowski na prośbę Dyrektora szkoły dokonał poświęcenia placu przed szkołą oraz gabinetu, sekretariatu i nowych sal.
 Naszym zdaniem uroczytość godnie i pięknie rozpoczęła rok szkolny 2014/2015, który jest rokiem 100-lecia powstania Naszej szkoły.


Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2014/2015

W dniu 1 września 2014 roku rozpoczęlismy rok szkolny 2014/2015.
O godz. 10.00
Proboszcz ks. Grzegorz Mioduchowski odprawił Mszę Świętą inaugurującą nowy rok szkolno - katechetyczny.
O godz. 11.00 w auli Naszej szkoły odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015.
Na akademię przybyli Przewodniczący Rady Miejskiej Radzymina - Marek Brodziak,
Proboszcz - ks. Grzegorz Mioduchowski, Prezes OSP Nadma - Krzysztof Namedyński, Przewodnicząca Rady Rodziców - Jolanta Brodziak, rodzice oraz uczniowie.
Podczas przemówienia Dyrektor Krzysztof Czuba podkreślił, że ten rok szkolny jest historycznym wydarzeniem ponieważ: pierwszy raz rozpoczynają w Naszej szkole naukę dwa oddziały przedszkolne oraz dwie klasy pierwsze; od 1 września 2014 został zwiększony obwód szkoły o Nadmę - Pólko, Nadmę - ul. Ceglaną, Kozłówek i Kozią Górę; rozpoczęliśmy rok szkolny w którym w maju 2015 r. będziemy obchodzili 100 - lecie powstania szkoły na terenie Nadmy. Dyrektor przedstawił nowych nauczycieli i pracowników szkoły. Szczególnie gorąco powitano uczniów klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych. Następnie z życzeniami udanego roku szkolnego dla całej Społeczności Szkolnej Dyrektor pierwszym dzwonkiem otworzył nowy rok szkolny 2014/2015.


 
 
 
 
AKTY PRAWNE
Plan finansowy szkoły
Statut
WSO
Program wychowawczy
Program profilaktyki
Koncepcja pracy
ORGANY SZKOŁY
HSTORIA SZKOŁY
SZKOŁA
INNE
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego